Du er her: startside > bronse

Replika av bronsegjenstandar vert i hovudsak framstilte gjennom støyping i form. Produksjonen involverar sandstøyping, tapt voks teknikk og klebersteinsformer. Desse tre formprinsippa har kvar sine føremoner og ulemper, og eignar seg til ulike typar av gjenstandar. Å lage ein replika involverar også å lage ein modell og ei form, og retusjering og polering i etterkant. Sjølve støypeprosessen er såleis berre ein liten del av arbeidet. Ein replikavariant som allereie finst i utvalet er difor rimelegare enn om du vil ha laga ein variant etter teikningar eller bilete.

Bronsestøyping på bronsealdermåten på YOU TUBE.

Sjå mine replika hjå andre:

- Kopi av Ulsteinsverdet til opninga av Ulstein kulturhus.

- Fortidsfamilien med nye draktspenner

- Våpenproduksjon på Ellingsøya

- Ein gammal syl frå Døvingen

- Fortidsfamilien og Stein-/bronsealderdag på Hordamuseet.

 

 

 

Avsatsøks, støypeform i kleberstein og smeltedigel, sjå på YOU TUBE.

Kundar:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Universitetsmuseet i Bergen
Arkeologisk Museum i Stavanger
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lista Museum
De Heibergske Samlinger
Lesja Museum
Hordamuseet

Bronsereplika kan leverast med gåveboks og faldar med informasjon om både replika og orginal.

 


Ørjan Engedal
Adr: 6953 Leirvik i Sogn   |   Tlf: 91 32 94 17   |    E-post: engedal@gmail.com     |    Org.nr: 987 471 093