| SVERD |  DOLK | SPYD | ØKS | RAKEKNIVAR | SMYKKEJERNALDERSMYKKE |

Gravfunnet har nummera S1272, S1273, S1274 i museumssamlingane.

Ørjan Engedal
Adr: 6953 Leirvik i Sogn   |   Tlf: 91 32 94 17   |    E-post: engedal@gmail.com     |    Org.nr: 987 471 093