| SVERD |  DOLK | SPYD | ØKS | RAKEKNIVAR | SMYKKEJERNALDERSMYKKE |

Gravfunnet har nummera B4320, C13457, C12349, C12350 i museumssamlingane.

Ørjan Engedal
Adr: 6953 Leirvik i Sogn   |   Tlf: 91 32 94 17   |    E-post: engedal@gmail.com     |    Org.nr: 987 471 093